ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων (πχ. λόγω χρώματος), γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφ’ όσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή να έχει καταστραφεί η συσκευασία του, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε.
Το κόστος των μεταφορικών, όλων των επιστρεφομένων προς την εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.
Η makiphilosophy.gr, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών καμία επιστροφή εξ αποστάσεως δε γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση αναίτιας μη παραλαβής ή άρνησης παραλαβής παραγγελίας που υποβλήθηκε κανονικά και απεστάλη από εμάς εντός όλων των προβλεπόμενων όρων και προσθεσμιών, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί νέες παραγγελίες από το ίδιο άτομο στο μέλλον.